HMS och utbildning

HMS och utbildning

Hos Påbygg Spesialisten tar vi HMS på allvar. Därför förbereder vi våra egna HSE-perm i samband med leverans av alla produkter. Permen är upprättad i nära samarbete med expertföretaget och författare, och innehåller detaljerad dokumentation anpassad till varje leverans. Detta kan användas av kunden i sitt eget HMS-arbete.

Skärpning av föreskrifter innebär att dokumentation om utbildning vid överlämning, självutbildning och internutbildning av kranbilar är ett krav. Vi kan också hjälpa till med att utforma en HMS-perm vid försäljning av din begagnade kranbil.

Med oss får du träning från Olav G. Hansen, som har utbildat många kunder och överlämnat mer än 400 kranar.

    Få mer information

    Skicka oss ditt telefonnummer och din e-postadress och vi kommer att kontakta dig med mer information.